Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:Неканоничната българска литература
Автори:Албена Вачева, Антония Велкова, Роман Хаджикосев, Стилиян Стоянов, Цветан Ракьовски
ISBN:978-954-680-577-5
Цена:13.00лв.
Заглавие:Ръководство за лабораторни упражнения по комуникационна техника (Спътникови и кабелни комуникации)
Автори:Олег Панагиев
ISBN:978-954-680-616-1
Цена:9.00лв.
Заглавие:Икономика на физическото възпитание и спорта
Автори:Мария Кичева-Кирова
ISBN:978-954-680-603-1
Цена:9.00лв.
Заглавие:Конструиране и технология на поясните изделия
Автори:Снежина Андонова, Тодорка Фичева, Пенка Милиева
ISBN:978-954-680-600-0
Цена:17.00лв.
1 2 3 4 5 6 7