Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:История на социалната педагогика
Автори:Йордан Колев, Надежда Кръстева
ISBN:978-954-680-587-4
Цена:9.90лв.
Заглавие:Литературата и нейното преподаване
Автори:Емил Кръстев
ISBN:978-954-680-589-8
Цена:14.50лв.
Заглавие:Административно правно положение на обществените електронни медии в България
Автори:Райна Николова
ISBN:978-954-680-591-1
Цена:7.90лв.
Заглавие:Методическо ръководство за решаване на задачи по висша математика
Автори:Ана Марковска
ISBN:978-954-680-585-0
Цена:10.50лв.
1 2 3 4 5 6 7