Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:Ран Босилек - литературни и социокултурни контексти
Автори:Таня Стоянова
ISBN:978-954-680-578-2
Цена:9.70лв.
Заглавие:Политическа социология
Автори:Петя Пачкова
ISBN:978-954-680-590-4
Цена:11.60лв.
Заглавие:Обща физика - II част
Автори:Любен Михов Иванов
ISBN:978-954-680-595-9
Цена:13.00лв.
Заглавие:История на социалната педагогика
Автори:Йордан Колев, Надежда Кръстева
ISBN:978-954-680-587-4
Цена:9.90лв.
1 2 3 4 5 6 7 8 9