Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:Съвременни измерения на социалното образование
Автори:Пелагия Терзийска
ISBN:978-954-680-588-1
Цена:9.85лв.
Заглавие:Интегрирани системи за автоматизация с програмируеми логически контролери
Автори:Иванка Георгиева, Владимир Гебов
ISBN:978-954-680-586-7
Цена:8.10лв.
Заглавие:Ран Босилек - литературни и социокултурни контексти
Автори:Таня Стоянова
ISBN:978-954-680-578-2
Цена:9.70лв.
Заглавие:Политическа социология
Автори:Петя Пачкова
ISBN:978-954-680-590-4
Цена:11.60лв.
1 2 3 4 5 6 7