Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:Аспекти на политическите отношения на ВМОРО с Турция 1903-1914 г.
Автори:Валентин Китанов
ISBN:978-954-680-614-7
Цена:13.00лв.
Заглавие:Линейна алгебра
Автори:Адриян Борисов, Илия Гюдженов, Илинка Димитрова
ISBN:978-954-680-623-9
Цена:12.90лв.
Заглавие:Съвременни измерения на социалното образование
Автори:Пелагия Терзийска
ISBN:978-954-680-588-1
Цена:9.85лв.
Заглавие:Интегрирани системи за автоматизация с програмируеми логически контролери
Автори:Иванка Георгиева, Владимир Гебов
ISBN:978-954-680-586-7
Цена:8.10лв.
1 2 3 4 5 6 7 8 9