Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:История на икономиката
Автори:Димитър Ст. Димитров
ISBN:978-954-680-611-6
Цена:9.20лв.
Заглавие:Песни за часа по музика
Автори:Николина Огненска
ISBN:978-954-680-613-0
Цена:5.80лв.
Заглавие:Аспекти на политическите отношения на ВМОРО с Турция 1903-1914 г.
Автори:Валентин Китанов
ISBN:978-954-680-614-7
Цена:13.00лв.
Заглавие:Линейна алгебра
Автори:Адриян Борисов, Илия Гюдженов, Илинка Димитрова
ISBN:978-954-680-623-9
Цена:12.90лв.
1 2 3 4 5 6 7