Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:Индивидуалната помощ по Български език и литература в социалнопедагогическите заведения
Автори:Невена Ап. Чимева
ISBN:978-954-680-625-3
Цена:9.20лв.
Заглавие:История на икономиката
Автори:Димитър Ст. Димитров
ISBN:978-954-680-611-6
Цена:9.20лв.
Заглавие:Човекът в историята - методологически, методически и историографски аспекти
Автори:Сборник Научна конференция в чест на проф. Георги Бояджиев
ISBN:978-954-680-645-1
Цена:13.20лв.
Заглавие:Песни за часа по музика
Автори:Николина Огненска
ISBN:978-954-680-613-0
Цена:5.80лв.
1 2 3 4 5 6 7 8 9