Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:Елементи на монтажа
Автори:Клавдия Камбурова
ISBN:978-954-680-639-0
Цена:6.00лв.
Заглавие:Чувството за създаване
Автори:Мария Вълкова
ISBN:978-954-680-644-4
Цена:6.60лв.
Заглавие:Международни финанси и финансова политика
Автори:Ганчо Ганчев, Елена Ставрова
ISBN:978-954-680-632-1
Цена:15.00лв.
Заглавие:Теория и методология на обучението по естествени науки и математика
Автори:Сборник от материали в помощ на докторанти или кандидати за хабилитиране
ISBN:978-954-680-653-6
Цена:8.90лв.
1 2 3 4 5 6 7 8 9