Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:Страдателният залог в немски и в български език
Автори:Антоанета Михайлова
ISBN:978-954-680-642-0
Цена:10.60лв.
Заглавие:Междуезиково взаимодействие в превода
Автори:Светла Томанова
ISBN:978-954-680-647-5
Цена:7.70лв.
Заглавие:"Парфюмът" на Патрик Зюскинд на фона на ранните разкази на Светослав Минков
Автори:Калина Минкова
ISBN:978-954-680-641-3
Цена:9.60лв.
Заглавие:Елементи на монтажа
Автори:Клавдия Камбурова
ISBN:978-954-680-639-0
Цена:6.00лв.
1 2 3 4 5 6 7