University Publishing House "Neofit Rilski"

Title:Електронно обучение. Технологии и модели
Authors:Georgi Tuparоv, Daniela Dureva
ISBN:978-954-680-533-1
Price:6,00lv.
Title:Ръководство за лабораторни упражнения по машинознание и машинни елементи
Authors:Благойна Пълева-Кадийска
ISBN:978954-680-592-8
Price:20.00lv.
Title:Учебно-методическо пособие за лабораторни упражнения по "Техническо документиране"
Authors:Евдокия Петкова, Любомир Марков
ISBN:978-954-680-582-9
Price:7.80lv.
Title:Ядрена физика с елементи на радиационна защита и дозиметрия
Authors:Пламен Граматиков
ISBN:978-954-680-572-0
Price:10.60lv.
1 2 3 4 5 6 7