Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:Електронно обучение. Технологии и модели
Автори:Георги Тупаров, Даниела Дурева
ISBN:978-954-680-533-1
Цена:6,00лв.
Заглавие:Ръководство за лабораторни упражнения по машинознание и машинни елементи
Автори:Благойна Пълева-Кадийска
ISBN:978954-680-592-8
Цена:20.00лв.
Заглавие:Учебно-методическо пособие за лабораторни упражнения по "Техническо документиране"
Автори:Евдокия Петкова, Любомир Марков
ISBN:978-954-680-582-9
Цена:7.80лв.
Заглавие:Ядрена физика с елементи на радиационна защита и дозиметрия
Автори:Пламен Граматиков
ISBN:978-954-680-572-0
Цена:10.60лв.
1 2 3 4 5 6 7