Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие: Ядрена физика с елементи на радиационна защита и дозиметрия
Тематика: Естествени науки
Автори: Пламен Граматиков
ISBN: 978-954-680-572-0
ISSN:
Цена: 10.60лв.
Страници: 144
Описание:

Ядрената физика изучава структурата на атомните ядра, свойствата на ядрените сили, законите за изменение и превръщане на ядрата при разпадане на ядрените реакции...


За авторите: