Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие: Социална закрила и подкрепа в работата с безработни лица
Тематика: Социология
Автори: Виктория Сотирова
ISBN: 978-954-680-564-5
ISSN:
Цена: 11.80лв.
Страници: 191
Описание:

В монографията се анализира състоянието и динамиката на безработицата и - в частност на продължителната безработица, в зависимост от реализираната социална работа - социална закрала(програми и мерки) и социална подкрепа(посредническа дейност между трудовия посредник и безработното лице)...


За авторите: