Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие: Ръководство за лабораторни упражнения по машинознание и машинни елементи
Тематика: Педагогика
Автори: Благойна Пълева-Кадийска
ISBN: 978954-680-592-8
ISSN:
Цена: 20.00лв.
Страници: 73
Описание:

В ръководството са разработени 11 лабораторни упражнения по дисциплините "Машинни елементи" и "Машинознание" в еднотипна последователност: теоретични данни;цел на упражнението; описание на опитната установка;резултати; изводи...


За авторите: