Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие: Руският ХХ век чете: Класиката, без която не можем
Тематика: Български език и литература
Автори: Магдалена Костова - Панайотова
ISBN: 978-954-680-567-6
ISSN:
Цена: 8.80лв.
Страници: 124
Описание:

Политическите и социалните промени в последната четвърт на ХХ век актуализираха редица не нови въпроси за литературната теория и история, между които проблемът за ценностите в литературата,за ролята на класическото наследство, за това какви са принципите за създаване и попълване на литературния канон, какво е това класика...


За авторите: