Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие: Пазарни въздействия върху конкурентоспособността на туристическия продукт
Тематика: Икономика
Автори: Мария Станкова
ISBN: 978-954-680-541-6
ISSN:
Цена: 11.20лв.
Страници: 169
Описание:

Туризмът, като индустрия, приема всички характеристики на новата икономика и се възползва от разкриваните нови възможности. Процесът има както глобално, така и регионално измерение...


За авторите: