Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие: Основи на геометрията
Тематика: Математика и информатика
Автори: Адриян Борисов, Анани Лангов
ISBN: 978-954-680-579-9
ISSN:
Цена: 11.50лв.
Страници: 190
Описание:

Смятаме, че книгата ще обогати знанията на студентите относно дедуктивното построяване на евклидовата геометрия, което позволява на бъдещия учител по математика да получи една по-стабилна професионална подготовка и да погледне на училищната математика от по-висока гледна точка...


За авторите: