Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие: Електронно обучение. Технологии и модели
Тематика: Математика и информатика
Автори: Георги Тупаров, Даниела Дурева
ISBN: 978-954-680-533-1
ISSN:
Цена: 6,00лв.
Страници: 128
Описание:

В книгата се разглеждат основни въпроси, свързани с технологиите и моделите в електронното обучение. Представени са технологични и дидатиктически страни на електронното обучение и тяхното взаимодействие.

Книгата е полезна за преподаватели, които възнамеряват да разработват собствени курсове за електронно обучение, проектанти на електронно учебно съдържание и системи за елекронно обучение, докторанти и студенти, интересуващи се от проблемите на електронното обучение...


За авторите: