Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие: Екипна организация на физическото възпитание
Тематика: Физическо възпитание
Автори: Даниела Томова
ISBN: 978-954-680-575-1
ISSN:
Цена: 7.90лв.
Страници: 111
Описание:

В настоящата разработка предлагаме характеристика на екипната организация на учебния процес и нейното приложение в СОУ, в помощ на учителите по физическо възпитание и спорт...


За авторите: