Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие: В кадъра и извън него /натрупани мълчания/
Тематика: Изкуство
Автори: Христо Христов
ISBN: 978-954-680-566
ISSN:
Цена: 9.20лв.
Страници: 130
Описание:

Съдържанието спокойно може да се раздели в "телевизионно-математическа пропорция"-50 на 50.В първата половина читателят ще открие подбрани случаи от практиката на автора като оператор, а във втората - техническите средства, необходимите за успешното осъществяване на специфичната му дейност...


За авторите: