Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:Ръководство за географска информационна система ArcView
Автори:Пенка Кастрева
ISBN:978-954-680-544-7
Цена:29.30лв.
Заглавие:Математическо моделиране в квантовата физика
Автори:Тодор Тодоров
ISBN:978-954-680-530-0
Цена:8.60лв.
Заглавие:Пазарни въздействия върху конкурентоспособността на туристическия продукт
Автори:Мария Станкова
ISBN:978-954-680-541-6
Цена:11.20лв.
Заглавие:Самопознанието в обучението на талантливи студенти
Автори:Мария Мутафова
ISBN:954-680-347-2
Цена:4.90лв.
1 2 3 4 5 6 7