Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:Кинезитерапия при медико-социални заболявания
Автори:Париз Паризов, Николай Лишев
ISBN:978-954-680-557-7
Цена:7.10лв.
Заглавие:Диверсификационни стратегии в туризма
Автори:Мария Станкова
ISBN:978-954-680-551-5
Цена:10.20лв.
Заглавие:Сценична съдба на балетни шедьоври - част II
Автори:Анелия Д. Янева
ISBN:978-954-680-547-8
Цена:10.40лв.
Заглавие:Ръководство за географска информационна система ArcView
Автори:Пенка Кастрева
ISBN:978-954-680-544-7
Цена:29.30лв.
1 2 3 4 5 6 7