Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:Физика - част 1
Автори:Пламен Граматиков
ISBN:978-954-680-573-7
Цена:10.00лв.
Заглавие:Основи на геометрията
Автори:Адриян Борисов, Анани Лангов
ISBN:978-954-680-579-9
Цена:11.50лв.
Заглавие:Възпитанието в началната училищна възраст
Автори:Лиляна Тодорова
ISBN:978-954-680-580-5
Цена:11.50лв.
Заглавие:Екипна организация на физическото възпитание
Автори:Даниела Томова
ISBN:978-954-680-575-1
Цена:7.90лв.
1 2 3 4 5 6 7