Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие: Физическо възпитание и психологични аспекти на спортнодвигателната дейност, формиращи личността на ученика
Тематика: Педагогика
Автори: Кремка Станкова
ISBN: 978-954-680-459-4
ISSN:
Цена: 5.40лв.
Страници: 78
Описание:

Развитието на личността е качествено и количествено изменение на нейна вътрешна същност, на нейната структура и съдържание...


За авторите: