Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие: Физиология на човека и физиология на спорта. Тестове с избираеми и свободни отговори - част 1
Тематика: Физическо възпитание
Автори: Невена Пенчева и Кристина Грънчарска
ISBN: 978-954-680-455-6
ISSN:
Цена: 9.70лв.
Страници: 306
Описание:

Повишаването на качеството на университетското образование чрез усъвършенстване на системите за оценяване във висшите училища и европейската интеграция в областта на висшето образование, налагат системно използване на тестови системи за оценка на знанията на студентите...


За авторите: