Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие: Училищен курс по геометрия
Тематика: Математика и информатика
Автори: Адриян Борисов, Анани Лангов
ISBN: 978-954-680-484-6
ISSN:
Цена: 15.00лв.
Страници: 497
Описание:

Съдържанието на предлаганата книга не е просто повторение на изучаваните въпроси от елементарната геометрия в училище, а е едно по-строго изложение в значително по-обща форма, което позволява на бъдещия учител по математика да получи една по-стабилна професионална подготовка и да погледне на училищната геометрия от по-висока гледна точка...


За авторите: