Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие: Урокът по математика в 1-4 клас. Основни учебни дейности
Тематика: Педагогика
Автори: Янка Стоименова
ISBN: 978-954-680-499-0
ISSN:
Цена: 6.60лв.
Страници: 186
Описание:

В условията на съвременната динамично променяща се действителност, на настъпващите промени в общественото развитие и на новите образователни тенденции в европейски, а и в световен мащаб, повече от всякога е необходимо да се усъвършенства обучението и неговият технологичен механизъм...


За авторите: