Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие: Технологично-рефлексивна същност и механизми за формиране на личността в спортнодвигателната дейност
Тематика: Физическо възпитание
Автори: Кремка Станкова
ISBN: 978-954-680-502-7
ISSN:
Цена: 6.60лв.
Страници: 128
Описание:

Книгата представлява учебно помагало с подчертано многографичен характер и е предназначена за студенти и преподаватели от факултетите по педагогика, специалност физическо възпитание и кинезитерапия...


За авторите: