Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие: Ръководство по баскетбол
Тематика: Физическо възпитание
Автори: Васил Жечев, Николай Хаджиев
ISBN: 978-954-680-447-1
ISSN:
Цена: 4.60лв.
Страници: 69
Описание:

Ръководството ще послужи на студентите, специализиращи "Педагогика на обучението по физическо възпитание и спорт", на практикуващите спорт Баскетбол да оформят знанията и уменията си по спортната дисциплина по баскетбол...


За авторите: