Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие: Приложение на матемаически методи в шевните технологии
Тематика: Математика и информатика
Автори: Снежина Андонова
ISBN: 978-954-680-449-5
ISSN:
Цена: 9.00лв.
Страници: 88
Описание:

Учебно-методичното пособие по приложение на математически методи в шевните технологии е написано съгласно учебните програми по Текстилно материалознание и изпитвания и Технология на облеклото във висшите училища...


За авторите: