Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие: Практикум по говорна култура - част 1
Тематика: Изкуство
Автори: Гергана Дянкова
ISBN: ISBN-10: 954-680-406-1;ISBN-13: 978-954-680-406-8
ISSN:
Цена: 7.40лв.
Страници: 248
Описание:

В съдържателен аспект учебната дисциплина "Говорна култура" обхваща съвременните проблеми в областта на говорната техника (дишане, гласопроизвеждане и учленяване); правоговора като официално приета представителна форма на националния език...


За авторите: