Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:Ръководството за семинарни и практически упражнения по методика на обучението по математика в началните класове
Автори:Димитър Г. Димитров, Ангелина Манова
ISBN:978-954-680-442-6
Цена:7.30лв.
Заглавие:Практикум по говорна култура - част 1
Автори: Гергана Дянкова
ISBN:ISBN-10: 954-680-406-1;ISBN-13: 978-954-680-406-8
Цена:7.40лв.
Заглавие:Системи за управление и автоматизация
Автори:Иванка Георгиева, Владимир Гебов
ISBN:978-954-680-448-8
Цена:13.00лв.
Заглавие:Ръководство за лабораторни упражнения по микропроцесорна техника
Автори:Валентин Христов, Людмила Танева
ISBN: ISBN-10: 954-680-425-8;ISBN-13: 978-954-680-425-9
Цена:5.70лв.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10