Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:Алтернативен туризъм. Организационни принципи и управленски практики
Автори:Мария Станкова
ISBN:978-954-680-452-5
Цена:10.60лв.
Заглавие:Физиология на човека и физиология на спорта. Тестове с избираеми и свободни отговори - част 1
Автори: Невена Пенчева и Кристина Грънчарска
ISBN:978-954-680-455-6
Цена:9.70лв.
Заглавие:Външна политика на арабските държави
Автори:Киряк Цонев
ISBN:ISBN 10: 954-680-430-4; ISBN 13: 978-954-680-430-3
Цена:7.50лв.
Заглавие:Ръководството за семинарни и практически упражнения по методика на обучението по математика в началните класове
Автори:Димитър Г. Димитров, Ангелина Манова
ISBN:978-954-680-442-6
Цена:7.30лв.
1 2 3 4 5 6 7 8 9