Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:Ръководство по баскетбол
Автори:Васил Жечев, Николай Хаджиев
ISBN:978-954-680-447-1
Цена:4.60лв.
Заглавие:Приложение на матемаически методи в шевните технологии
Автори:Снежина Андонова
ISBN:978-954-680-449-5
Цена:9.00лв.
Заглавие:Физическо възпитание и психологични аспекти на спортнодвигателната дейност, формиращи личността на ученика
Автори:Кремка Станкова
ISBN:978-954-680-459-4
Цена:5.40лв.
Заглавие:Разпознаване на образи
Автори:Нина Синягина; Маргарита Тодорова
ISBN:978-954-680-453-2
Цена:7.30лв.
1 2 3 4 5 6 7 8 9