Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:Ръководство за практически упражнения за специалностите Комуникационна техника и технологии" и "Електроника"
Автори:Данаил Сиджимков, Стефан Христов
ISBN:978-954-680-446-4
Цена:9.30лв.
Заглавие:Има ли модерно свещено?
Автори:Мария Серафимова
ISBN:978-954-680-450-1
Цена:7.50лв.
Заглавие:Ръководство по баскетбол
Автори:Васил Жечев, Николай Хаджиев
ISBN:978-954-680-447-1
Цена:4.60лв.
Заглавие:Приложение на матемаически методи в шевните технологии
Автори:Снежина Андонова
ISBN:978-954-680-449-5
Цена:9.00лв.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10