Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:Ръководство за лабораторни упражнения по механика
Автори:Дарина Каишева, Иван Амов
ISBN:978-954-680-441-9
Цена:7.60лв.
Заглавие:Технологично-рефлексивна същност и механизми за формиране на личността в спортнодвигателната дейност
Автори:Кремка Станкова
ISBN:978-954-680-502-7
Цена:6.60лв.
Заглавие:Ръководство за практически упражнения за специалностите Комуникационна техника и технологии" и "Електроника"
Автори:Данаил Сиджимков, Стефан Христов
ISBN:978-954-680-446-4
Цена:9.30лв.
Заглавие:Има ли модерно свещено?
Автори:Мария Серафимова
ISBN:978-954-680-450-1
Цена:7.50лв.
1 2 3 4 5 6 7 8 9