Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:Ръководство за лабораторни упражнения по компютърни мрежи
Автори:Валентин Христов, Антон Стоилов
ISBN:978-954-680-512-6
Цена:6.30лв.
Заглавие:Културно наследство и приемственост. Наследство от древноезическите свети места в българската народна култура
Автори:Васил Марков
ISBN:978-954-680-493-8
Цена:10.00лв.
Заглавие:Етнопедагогика (Учебна тетрадка)
Автори:Йордан Колев, Райка Чингова
ISBN:978-954-680-496-9
Цена:6.10лв.
Заглавие:Управление на училището - История, теория и перспективи
Автори:Петър Балкански,Йордан Колев, Ваня Георгиева, Мариана Шехова
ISBN:978-954-680-460-0
Цена:7.30лв.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12