Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:Диагностични системи във физическото възпитание
Автори:Руси Русев, Стоян Иванов
ISBN:978-954-680-472-3
Цена:5.40лв.
Заглавие:Речник на говора на с. Хърсово, Мелнишко
Автори:Донка Вакарелска-Чобанска
ISBN:978-954-680-480-8
Цена:9.80лв.
Заглавие:Ръководство за лабораторни упражнения по механика
Автори:Дарина Каишева, Иван Амов
ISBN:978-954-680-441-9
Цена:7.60лв.
Заглавие:Технологично-рефлексивна същност и механизми за формиране на личността в спортнодвигателната дейност
Автори:Кремка Станкова
ISBN:978-954-680-502-7
Цена:6.60лв.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10