Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:Психология. Компедиум по обща, възрастова и педагогическа психология
Автори:Петър Николов
ISBN:978-954-680-505-8
Цена:8.40лв.
Заглавие:Спортна медицина и хигиена
Автори:Иван Топузов
ISBN:978-954-680-479-2
Цена:8.00лв.
Заглавие:Особености в методиката на обучение при деца със специални образователни потребности
Автори:Пелагия Терзийска, Ангелина Манова, Янка Стоименова, Невена Чимева, Ваня Георгиева, Левчо Георгиев
ISBN:978-954-680-465-5
Цена:6.60лв.
Заглавие:Конюнктура в туристическата индустрия
Автори:Преслав Димитров
ISBN:978-954-680-483-9
Цена:7.10лв.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12