Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:Културно наследство и приемственост. Наследство от древноезическите свети места в българската народна култура
Автори:Васил Марков
ISBN:978-954-680-493-8
Цена:10.00лв.
Заглавие:Управление на училището - История, теория и перспективи
Автори:Петър Балкански,Йордан Колев, Ваня Георгиева, Мариана Шехова
ISBN:978-954-680-460-0
Цена:7.30лв.
Заглавие:Форми за организация на екологическото възпитание в детската градина
Автори:Елка Янакиева
ISBN:978-954-680-456-3
Цена:6.90лв.
Заглавие:Диагностични системи във физическото възпитание
Автори:Руси Русев, Стоян Иванов
ISBN:978-954-680-472-3
Цена:5.40лв.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10