Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:Конюнктура в туристическата индустрия
Автори:Преслав Димитров
ISBN:978-954-680-483-9
Цена:7.10лв.
Заглавие:Училищен курс по геометрия
Автори: Адриян Борисов, Анани Лангов
ISBN:978-954-680-484-6
Цена:15.00лв.
Заглавие:УЧЕБНИК СОВРЕМЕННОГО РУСКОГО ЯЗЬIКА /БАЗОВЬIЙ КУРС - ПЕРВАЯ ЧАСТЬ/
Автори:В. Гигова, Д. Иванова, Р. Велева, Р. Щерева, Т. Крекманска
ISBN:978-954-680-473-0
Цена:7.30лв.
Заглавие:Ръководство за лабораторни упражнения по компютърни мрежи
Автори:Валентин Христов, Антон Стоилов
ISBN:978-954-680-512-6
Цена:6.30лв.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10