Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:1989 Голямата промяна
Автори:Диана Иванова
ISBN:978-954-680-490-7
Цена:8.70лв.
Заглавие:Норвегия. Пътят към демокрация и благоденствие
Автори:Галина Тасева
ISBN:978-954-680-504-1
Цена:10.00лв.
Заглавие:Педагогическа психология
Автори:П. Николов, Н. Александрова, Л. Кръстев
ISBN:978-954-680-521-8
Цена:9.00лв.
Заглавие:Урокът по математика в 1-4 клас. Основни учебни дейности
Автори:Янка Стоименова
ISBN:978-954-680-499-0
Цена:6.60лв.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12