Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:Училищен курс по геометрия
Автори: Адриян Борисов, Анани Лангов
ISBN:978-954-680-484-6
Цена:15.00лв.
Заглавие:УЧЕБНИК СОВРЕМЕННОГО РУСКОГО ЯЗЬIКА /БАЗОВЬIЙ КУРС - ПЕРВАЯ ЧАСТЬ/
Автори:В. Гигова, Д. Иванова, Р. Велева, Р. Щерева, Т. Крекманска
ISBN:978-954-680-473-0
Цена:7.30лв.
Заглавие:Ръководство за лабораторни упражнения по компютърни мрежи
Автори:Валентин Христов, Антон Стоилов
ISBN:978-954-680-512-6
Цена:6.30лв.
Заглавие:Културно наследство и приемственост. Наследство от древноезическите свети места в българската народна култура
Автори:Васил Марков
ISBN:978-954-680-493-8
Цена:10.00лв.
1 2 3 4 5 6 7 8 9