Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:1989 Голямата промяна
Автори:Диана Иванова
ISBN:978-954-680-490-7
Цена:8.70лв.
Заглавие:Урокът по математика в 1-4 клас. Основни учебни дейности
Автори:Янка Стоименова
ISBN:978-954-680-499-0
Цена:6.60лв.
Заглавие:Особености в методиката на обучение при деца със специални образователни потребности
Автори:Пелагия Терзийска, Ангелина Манова, Янка Стоименова, Невена Чимева, Ваня Георгиева, Левчо Георгиев
ISBN:978-954-680-465-5
Цена:6.60лв.
Заглавие:Конюнктура в туристическата индустрия
Автори:Преслав Димитров
ISBN:978-954-680-483-9
Цена:7.10лв.
1 2 3 4 5 6 7 8 9