Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:Практикум по психология на девиантното поведение
Автори:Русанка Манчева
ISBN:978-954-680-508-9
Цена:5.90лв.
Заглавие:1989 Голямата промяна
Автори:Диана Иванова
ISBN:978-954-680-490-7
Цена:8.70лв.
Заглавие:Урокът по математика в 1-4 клас. Основни учебни дейности
Автори:Янка Стоименова
ISBN:978-954-680-499-0
Цена:6.60лв.
Заглавие:Спортна медицина и хигиена
Автори:Иван Топузов
ISBN:978-954-680-479-2
Цена:8.00лв.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10