Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:Решени примери и тестове по електротехника
Автори:Величка Темелкова, Лилия Кипрова
ISBN:978-954-680-515-7
Цена:8.00лв.
Заглавие:Мобилни комуникации
Автори:Иван Манев, Лилия Кипрова, Мария Тупарска
ISBN:978-954-680-516-4
Цена:13.70лв.
Заглавие:Личностни черти и лична ценност
Автори:Васил Мадолев
ISBN:978-954-680-506-5
Цена:11.00лв.
Заглавие:Практикум по психология на девиантното поведение
Автори:Русанка Манчева
ISBN:978-954-680-508-9
Цена:5.90лв.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12