Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:Външна политика на арабските държави
Автори:Киряк Цонев
ISBN:ISBN 10: 954-680-430-4; ISBN 13: 978-954-680-430-3
Цена:7.50лв.
Заглавие:Планиране в сферата на икономиката
Автори:Илия Димов
ISBN: 978-954-680-440-2
Цена:7.30лв.
Заглавие:Ръководството за семинарни и практически упражнения по методика на обучението по математика в началните класове
Автори:Димитър Г. Димитров, Ангелина Манова
ISBN:978-954-680-442-6
Цена:7.30лв.
Заглавие:Практикум по говорна култура - част 1
Автори: Гергана Дянкова
ISBN:ISBN-10: 954-680-406-1;ISBN-13: 978-954-680-406-8
Цена:7.40лв.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12