Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:Българските традиции и съвременност в началната клавирна педагогика
Автори:Златка Дачина
ISBN:978-954-680-511-9
Цена:6.80лв.
Заглавие:Психология на университетското обучение
Автори:Петър Николов, Любомир Георгиев, Васил Мадолев
ISBN:978-954-680-524-9
Цена:6.60лв.
Заглавие:READER IN THE 20TH CENTURY ENGLISH LITERATURE
Автори:Гергана Апостолова
ISBN:978-954-680-436-5
Цена:11.50лв.
Заглавие:Атомна физика
Автори:Пламен Граматиков
ISBN: 978-954-680-510-2
Цена:6.70лв.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12