Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие: Топонимия на Дупнишко
Тематика: История
Автори: Йордан Еленин
ISBN: ISBN 10: 954-680-419-3;ISBN 13: 978-954-680-419-8
ISSN:
Цена: 14.00лв.
Страници: 519
Описание:

Дупнишкият район е гъсто населен, независимо от планинския и полупланинския му характер. По списък на населените места от 1956 г. районът е имал 76 селища, от които само един град - Дупница...


За авторите: