Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие: Мениджмънт на класа
Тематика: Педагогика
Автори: Добринка Тодорина
ISBN: ISBN-10:954-680-420-7;ISBN-13: 978-954-680-420-4
ISSN:
Цена: 8.50лв.
Страници: 294
Описание:

Учебното помагало по Мениджмънт на класа е предназначено предимно за подготовката на студентите от образователно-квалификационната степен "магистър" в рамките на междууниверситетската магистърска програма по образователен мениджмънт...


За авторите: