Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие: Култура на педагогическото общуване
Тематика: Педагогика
Автори: Добринка Тодорина
ISBN: 954-680-379-0
ISSN:
Цена: 12.80лв.
Страници: 198
Описание:

Учебното пособие Култура на педагогическото общуване(теория и практикум)е предназначено за студентите от всички педагогически специалности - образователно-квалификационните степени "специалист", "бакалавър", "магистър", "доктор", които са призвани в бъдещата си дейност да станат ръководен субект в общуването на равнище "учител-ученик" и да подпомагат общуването на равнище "ученик-ученик"


За авторите: