Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие: Геометрия
Тематика: Математика и информатика
Автори: Адриан Борисов; Анани Лангов
ISBN: ISBN-10: 954-680-386-3; ISBN-13: 978-954-680-386-3
ISSN:
Цена: 11.20лв.
Страници: 326
Описание:

Предлаганата книга по Геометрия е написана съгласно утвърдената учебна програма на дисциплината от учебния план на специалността "Информатика" в Природо-математическия факултет на ЮЗУ "Неофит Рилски"...


За авторите: