Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:Детето, неговото семейство и неговата детска градина
Автори:Димитър Кр. Димитров - съставител
ISBN:ISBN-10: 954-680-409-6; ISBN-13: 978-954-680-409-9
Цена:6.70лв.
Заглавие:Към въпроса за композицията на фотоизображението
Автори:Павел Милков
ISBN: ISBN-10: 954-680-393-6; ISBN-13: 978-954-680-393-1
Цена:4.60лв.
1 2 3 4 5 6 7