Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:Наблюдението в практическата подготовка на бъдещите учители по чужди езици
Автори:Антоанета Михайлова, Зарина Маркова, Мария Северова
ISBN:954-680-381-2
Цена:4.50лв.
Заглавие:Американската религиозност - симфония от различия
Автори:Мария Серафимова
ISBN:ISBN-10: 954-680-385-5; ISBN-13: 978-954-680-385-6
Цена:6.70лв.
Заглавие:Образователен маркетинг
Автори:Ваня Георгиева
ISBN: 954-680-369-3
Цена:7.70лв.
Заглавие:Диспозиции за учене
Автори:Петър Николов, Васил Мадолев, Муфтах Ахмед
ISBN:ISBN-10: 954-680-407-X; ISBN-13: 978-954-680-407-5
Цена:8.30лв.
1 2 3 4 5 6 7