Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:Ръководството за лабораторни упражнения по физика
Автори:Димитрина Петрова
ISBN:10: 954-680-394-4; 13: 978-954-680-394-8
Цена:5.90лв.
Заглавие:Идеи на театралното
Автори:Златко Павлов
ISBN:ISBN-10: 954-680-390-1;ISBN-13: 978-954-680-390-0
Цена:5.60лв.
Заглавие:Организация на творческата дейност на учениците в началните класове (Математико-методически аспекти)
Автори:Янка Стоименова
ISBN: 954-680-380-4
Цена:6.00лв.
Заглавие:Наблюдението в практическата подготовка на бъдещите учители по чужди езици
Автори:Антоанета Михайлова, Зарина Маркова, Мария Северова
ISBN:954-680-381-2
Цена:4.50лв.
1 2 3 4 5 6