Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:Българската мяра в литературата - том 5 "Как разказваме"
Автори:Енчо Мутафов
ISBN:ISBN-10: 954-680-399-5;ISBN-13: 978-954-680-399-3
Цена:6.90лв.
Заглавие:Интегративност и физическото възпитание
Автори: Кирил Костов, Йордан Колев
ISBN:ISBN-10: 954-680-410-X; ISBN-13: 978-954-680-410-5
Цена:7.10лв.
Заглавие:Геометрия
Автори:Адриан Борисов; Анани Лангов
ISBN: ISBN-10: 954-680-386-3; ISBN-13: 978-954-680-386-3
Цена:11.20лв.
Заглавие:Култура на педагогическото общуване
Автори: Добринка Тодорина
ISBN:954-680-379-0
Цена:12.80лв.
1 2 3 4 5 6