Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:Наръчник на термините от практиката на филмовия и телевизионен оператор
Автори:Павел Милков
ISBN:ISBN-10: 954-680-392-8; ISBN-13: 978-954-680-392-4
Цена:5.00лв.
Заглавие:Защитни механизми и когнитивни процеси
Автори:Васил Мадолев
ISBN:ISBN-10: 954-680-414-2; ISBN-13: 978-954-680-414-3
Цена:9.00лв.
Заглавие:Мениджмънт на класа
Автори: Добринка Тодорина
ISBN:ISBN-10:954-680-420-7;ISBN-13: 978-954-680-420-4
Цена:8.50лв.
Заглавие:Обществено мнение и правно регулиране
Автори:Софка Матеева
ISBN:ISBN-10: 954-680-413-4;ISBN-13: 978-954-680-413-6
Цена:7.20лв.
1 2 3 4 5 6