Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:Семиотика и култура
Автори:Емил Павлов
ISBN:954-680-411-8
Цена:6.10лв.
Заглавие:Процес и резултат в театралното творчество
Автори:Чавдар Кръстев
ISBN: ISBN 10: 954-680-405-3;ISBN 13: 978-954-680-405-1
Цена:7.00лв.
Заглавие:Измервания в електрониката
Автори:Уляна Паскалева
ISBN: ISBN: 10-954-680-416-9;ISBN: 13- 978-954-680-416-7
Цена:11.40лв.
Заглавие:Съвременно обучение по химия и опазване на околната среда
Автори:Величка Димитрова, Стефан Манев
ISBN: ISBN-10: 954-680-426-6; ISBN-13: 978-954-680-426-6
Цена:6.40лв.
1 2 3 4 5 6 7