Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:Игрови основи на театралното изкуство
Автори:Чавдар Кръстев
ISBN:ISBN 10: 954-680-429-0;ISBN 13: 978-954-680-429-7
Цена:7.60лв.
Заглавие:Ръководство по електротехника
Автори:Величка Темелкова, Лилия Кипрова
ISBN:ISBN -10: 954-680-421-5;ISBN-13: 978-954-680-421-1
Цена:16.90лв.
Заглавие:Топонимия на Дупнишко
Автори:Йордан Еленин
ISBN:ISBN 10: 954-680-419-3;ISBN 13: 978-954-680-419-8
Цена:14.00лв.
Заглавие:Семиотика и фолклор
Автори:Емил Павлов
ISBN:ISBN 10: 954-680-412-6; ISBN 13: 978-954-680-412-9
Цена:5.30лв.
1 2 3 4 5 6 7