Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие: Съвременни тенденции в развитието на педагогическата наука
Тематика: Педагогика
Автори: Димитър Г. Димитров -съставител
ISBN: 954-680-342-1
ISSN:
Цена: 6.20лв.
Страници: 182
Описание:

На съвременното информационно общество са присъщи понятията "общество на знанията", "учещо общество" и други, които са и негови основни характеристики. С цел отговаряне на изискванията за постоянно изменящите се технологични условия на човешка дейност се налага всеки гражданин перманентно да обогатява знанията и уменията си, т.е. да е на лице "образование през целия живот"...


За авторите:

[tidy error]