Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие: Неогенско-кватернерна палеогеография и геодинамика на средна Струма
Тематика: Естествени науки
Автори: Цанко Цанков, Николай Спасов, Красимир Стоянов
ISBN: 954-680-365-0
ISSN:
Цена: 7.20лв.
Страници: 200
Описание:

Изследването на Ц.Цанков,Н.Спасов,К.Стоянов представлява съвременен опит за изграждането на обоснован модел за неогенско-кватернерните палеогеографски и геодинамични особености на Югозападна България...


За авторите:

[tidy error]